Over ons


Wat wij doen

Stichting In mijn Buurt – Leren door Ontmoeting staat voor leren door ontmoeting tussen jong en oud. Sinds 2012 koppelen wij leerlingen van basisschool, middelbare school en MBO aan ouderen met als doel begrip voor de ander te creëren, vooroordelen te doorbreken en het verhaal van de ander te leren kennen. Tijdens persoonlijke ontmoetingen in huiskamers interviewen de leerlingen in een klein groepje de oudere over een deel van de Nederlandse geschiedenis: het koloniale verleden, migratie of de Tweede Wereldoorlog. De leerlingen zijn door In mijn Buurt opgeleid als junior interviewers en worden middels speech coaching de nieuwe vertellers van de verhalen: zij treden als Erfgoeddragers op en spreken bij evenementen en herdenkingen.

Dit ontmoetingsonderwijs, waar inmiddels ruim duizenden leerlingen en ouderen aan deelnamen, is een nieuwe manier van leren. Niet de lesboeken staan centraal, maar het contact tussen verschillende generaties en de persoonlijke historie van mensen in de eigen buurt. Aan het eind van ieder programma kunnen leerlingen zich opgeven om officiële Erfgoeddrager te worden. De Erfgoeddragers volgen het buitenschoolse Erfgoeddragers programma van In mijn Buurt. Zij worden door de oudere gehuldigd, en beloven officieel het verhaal mee te nemen hun leven in en te blijven doorvertellen.


MT

Minka Bos – oprichter, artistiek directeur

Bjorn Uyens – zakelijk leider

Ingrid van Zummeren – hoofd teams

Petra Poll – hoofd financiën

Lara Nuberg – hoofd Koloniale Sporen in mijn Buurt

Christine de Pee – office management

 

Leren door Ontmoeting

Minka Bos – concept

Oorlog in mijn Buurt

Minka Bos, Mirjam Ohringer – concept

Chaja Kruijssen en Minka Bos – concept les ‘Blijf altijd zelf Nadenken’

Koloniale Sporen in mijn Buurt

Aspha Bijnaar / Educatie Studio, Ardjuna Candotti / Studio Durian en Minka Bos – concept en redactie

Lara Nuberg – hoofd Koloniale Sporen in mijn Buurt

Vesla Braafheid – docent

Angelique Duijndam – docent

Stacey Esajas – docent

Pet Holman – docent

Kimberly Kwanten – docent

Rochelle van Maanen – docent

Silvan Vasilda – docent

 

 

Aankomst in mijn Buurt

Simten Kalayci / Synthese, Kübra Terzi, Mohammad Babazadeh / Wereldculturen en Minka Bos – concept en redactie

Nadia Bouras – docent

Erfgoeddragers In mijn Buurt

Minka Bos – concept

Glynis Terborg – coaching

Stacey Esajas – coaching

 


Oprichter/artistiek directeur


Oprichter Minka Bos wil een wereld creëren waar iedereen bij hoort. Door alle verhalen en mensen er een plek te geven, te horen en echt te ‘zien’ kan dit gebeuren. Ouderen en kinderen horen niet alleen het verhaal van de ander maar krijgen ook een nieuwe rol. De rol van verteller (de oudere) en de rol van doorverteller (het kind). Als wij een inclusieve samenleving willen creëren met elkaar, dan moeten we ook rollen creëren voor ons allen, daarmee laten we de ander zien: ‘Jij doet er toe, jij hebt een positie van belang voor onze samenleving.’ En wij geloven dat het verhaal leren kennen van de ander en inleven in de ander bijdraagt aan sociale cohesie. Door met diverse groepen leerlingen te werken en ouderen met een zo breed mogelijk palet aan verhalen en ouders die komen luisteren bij de ‘eindontmoetingen’ brengen wij alle doelgroepen in de samenleving samen. De verhalen worden verder gebracht door de verhalen collectie online en de jonge Erfgoeddragers: die ze blijven doorvertellen.  

De kern van alles begint bij de ouderen in ons land en hun verhalen, wij zetten hen in hun kracht en vragen om hun verhalen. Zij zijn onze bron voor ontmoeting in het onderwijs, en voor doorvertellen door jong en door oud, voor het opbouwen van een verhalencollectie die wordt doorgegeven in de archieven, via tentoonstellingen, publicaties. Alles begint bij het onderwijs

Met onderwijs werken dient twee doelen: Het aanbieden van een methode die leerlingen een ervaring meegeeft die ze bij blijft en door zullen vertellen. En de methode Leren door Ontmoeting wil iedereen raken: in het onderwijs is dit bij uitstek mogelijk. Iedereen gaat door basis en middelbaar onderwijs heen, alle lagen van de bevolking, alle achtergronden. 

Minka Bos ging in 2012 van start in haar eigen wijk, de Diamantbuurt in Amsterdam. Als journalist / maker ontwikkelde zij toen het allereerste project: Oorlog in mijn Buurt. Het was een antwoord op de vraag van het jongerenwerk in de buurt om de jongeren meer bij de lokale 4 mei herdenking te betrekken. De jongeren uit het allereerste project leiden nog altijd het lokale 4 mei Comité De Pijp. Bos sprak ondermeer over In mijn Buurt op TEDX education.


Organisatie

In mijn Buurt is een platte organisatie,  bestaande uit een klein MT, 2 inhoudelijke redacties en buurtteams. De stichting werkt met een Raad van Toezicht – directeur-bestuurder model. En er is een raad van advies bestaande uit historici. Op de vloer is de organisatie als volgt opgebouwd:  management team, op dit moment bestaande uit een artistiek directeur/oprichter/bestuurder, een zakelijk leider, een hoofd van de teams en hoofd financien en er is een office manager. Er zijn 2 inhoudelijke redacties, Koloniale Sporen in mijn Buurt en Aankomst in mijn Buurt bestaande uit respectievelijk 4 en 3 mensen. En 30 projectleiders die met buurtteams programma’s in heel Nederland realiseren, gemiddeld 75 schoolprogramma’s per jaar, en huldigingen en spreekmomenten van Erfgoeddragers. Er is een eindredactie die alle verhalen redigeert en plaatst in de verhalen collectie van In mijn Buurt. De stichting werkt met online office Basecamp en het MT met een gedeelde google drive. Alle programma’s van In mijn Buurt worden sinds 2017 geëvalueerd door docenten. Methode Leren door Ontmoeting is onderzocht door de Universiteit van Amsterdam, ivm ontwikkeling burgerschapsvaardigheden. En wetenschappelijk onderzocht op sociaal emotionele ontwikkeling en schoolbetrokkenheid bij leerlingen. Stichting In mijn Buurt heeft een ANBI status. 

 

Projectleiders Amsterdam

Evelyne Draaijer

Christine de Pee

Saskia Gubbels

Sita Manichand

Yolanda Breurer

Magda Augusteijn

Femke Doove

Cyrelle Faile

Katinka Hartman

Denise Janzee

Anna Lakmaker

Angela van Maurik

Annelies Kruk


Projectleiders Eindhoven

Ingrid van Zummeren

Katja Lucas


Projectleider Wageningen

Anika van de Peut


Projectleider Deventer

Etty Hillesum Centrum / Jeanine Rottier


Projectleiders Groningen

Kitty Boon

Anke Jongste

Roberto Refos

 

Projectleider Drenthe (Assen)

Kitty Boon


Projectleider Terschelling 

Marjoke Hopman

 

Projectleider Schiermonnikoog

Ilse van Delden


Projectleider Vlieland

Bianca Kikstra

 

Projectleiders Friesland

Froukje Dijkstra

Alie Falkena

Christa Niklewicz


Projectleider Bergen / Alkmaar / Dijk en Waard

Agnes Audier


Projectleiders Haarlem

Cato Thier

Anna Leeflang

 

Projectleider Middelburg

Nico Out

 

Projectleider Amersfoort

Judith Kruithof

Judith Nuijen

 


Huisstijl In mijn Buurt

Monique Wijbrands 

Website In mijn Buurt

Klaas van der Linden – websitebouw

Vasco Neering – ontwerp

 

Eindredactie verhalencollectie

Arwen Grafhorst, Yolanda Breuer, Saskia van den Heuvel

Social Media

Sylvana Menke


Partners

We voeren onze onderwijsprogramma’s uit in samenwerking met de volgende partners:

Amsterdam Museum, Educatie Studio / Musea Bekennen Kleur, Indisch herinneringscentrum, Studio Durian, AmerPodia, Het Amsterdams 4 en 5 mei comité, Nationaal Comité 4 en 5 mei, Ninsee, Keti Koti Tafels, Open Joodse Huizen, Theater na de Dam, Vrijheidscolleges

De foto’s op deze site zijn o.a. gemaakt door Magda Augusteijn, Marieke Baljé, Marloes Barnhoorn, Margot Bleijenberg, Shirley Brandeis, Jaleesa Clows, Mariet Dingemans, Femke Doove, Sophie de Feber, Rob Godfried, Ingrid de Groot, Saskia Gubbels, Auke van der Hoek, Susan Koehein, Annelies Kruk, Anna Lakmaker, Hans Mooren, Roene Licht, Sven Menschel, Nicole Minneboo, Arnold Paalvast, Inga Powilleit, Mirjam Schut, Nancy Siesling, Mildred Theunisz, Clementine Vrooland, Sanne van Westeneng, Yvonne Witte en Ingrid van Zummeren.


ANBI

Stichting In mijn Buurt heeft een ANBI-status

Bestuurder/directeur: Minka Bos
Raad van Toezicht: Kete Kervezee (voorzitter), Ricardo Krab (penningmeester), Anne-Mei The en Jaap Cohen
Wetenschappelijke Raad: prof. dr. Pepijn Brandon (VU en IISG / kapitalisme, oorlog, slavernij en kolonialisme), dr. Dienke Hondius (VU/ humanities, art culture), dr. Paul Knevel (UvA/ nieuwe geschiedenis), dr. Mark Schep (Reinwardt Academie en LKCA/ cultureel erfgoed), dr. Inti Soeterik (senior onderzoeker Verwey- Jonker Instituut/ jeugd, opvoeding en onderwijs)
Kamer van Koophandelnummer: 64170713
Fiscaal nummer: 8555.53.777
Triodos bankrekeningnummer: NL41 TRIO 0254 753892.

Creative Commons-Licentie
Alle beeld en tekst op deze site valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie

Contact


Heb je een vraag aan ons? Wilt u meedoen als verteller, als basisschool, of een bijdrage leveren door een interview te begeleiden? Neem contact op, we helpen graag verder.

Christine: +31 6 816 834 18

NL41 TRIO 0254 753892