Erfgoeddragershuldiging Amsterdam

Op 2 juli worden 32 nieuwe Amsterdamse Erfgoeddragers gehuldigd in de Centrale OBA. Zij beloven de verhalen die zij hoorden tijdens de projecten Oorlog in mijn Buurt, Koloniale Sporen in mijn Buurt en Aankomst in mijn Buurt door te vertellen tijdens herdenkingen en vieringen. De erfgoeddragersmedaille ontvangen zij vervolgens uit handen van hun ‘erfgoedgever’ (of familielid), die zo het verhaal symbolisch meegeeft. Wij zijn trots op de nieuwe Erfgoeddragers die het belangrijk vinden dat de verhalen van de stad en stadsgenoten worden doorverteld.

Contact


Heb je een vraag aan ons? Wilt u meedoen als verteller, als basisschool, of een bijdrage leveren door een interview te begeleiden? Neem contact op, we helpen graag verder.

Christine: +31 6 816 834 18

NL41 TRIO 0254 753892