De invloed van methode Leren door Ontmoeting op de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen

Wetenschappelijk onderzoek presentatie
Donderdag 13 juli 16.15 uur – 17.30 uur Nieuwe Prinsengracht 39-II
Stichting In mijn Buurt – Leren door Ontmoeting brengt al meer dan 10 jaar jong en oud samen in ontmoetingen rond thema’s de WO2, koloniaal verleden en migratie. Met als doel: meer sociale cohesie, betrokken burgerschap en meer kansengelijkheid. Elk project van In mijn Buurt is anders, maar is altijd gebaseerd op de vaste methode ‘Leren door Ontmoeting’. In het kader van een groot toekomstig onderzoek aan de Universiteit Utrecht rond de invloed van bewezen interventies in het onderwijs op kansengelijkheid, liet In mijn Buurt een vooronderzoek doen naar de methode, geleid door onderzoeker Lieselotte Oudega (MSc) in samenwerking met dr. Tessa de Leur, HvA.
Het vooronderzoek heeft bestudeerd in hoeverre de methode Leren door Ontmoeting van invloed is op de sociaal-emotioneel ontwikkeling van leerlingen, met name hun schoolbetrokkenheid en sociale vaardigheden. Hiervoor werd een kwantitatief en kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Een schoolbetrokkenheid vragenlijst werd afgenomen bij leerlingen op vier basisscholen uit vier verschillende stadsdelen in Amsterdam. In het kwalitatief onderzoek werden vijf leerkrachten geïnterviewd over hun verwachtingen van en visie op de uitkomsten van een In mijn Buurt project.
In het nagesprek praten we door: Heeft een interventie zoals Leren door Ontmoeting invloed op kansengelijkheid?

Contact


Heb je een vraag aan ons? Wilt u meedoen als verteller, als basisschool, of een bijdrage leveren door een interview te begeleiden? Neem contact op, we helpen graag verder.

Christine: +31 6 816 834 18

NL41 TRIO 0254 753892